News

Interessante Publicaties

Pictogram

Revision of the TEN-T Regulation: Statement from the EGTC 160.46 KB 56 downloads

Revision of the TEN-T Regulation: Statement from the Interregional Alliance for the...
Pictogram

EGTC Action Plan 2020-2022 2.35 MB 22 downloads

...
Pictogram

One Corridor - One Strategy 1.36 MB 1205 downloads

...
  1

  PoR1 Het Havenbedrijf Rotterdam is erg verheugd de samenwerking met de huidige en nieuwe partners van het EGTS Rijn-Alpen voort te zetten. Lokale en regionale samenwerking is erg belangrijk en tevens nodig om een van de drukste corridors in Europa in stand te houden en te verbeteren. Het is niet alleen het schip dat aan komt in een zeehaven, maar het is ook belangrijk om een effectieve en duurzame verbinding naar het achterland te hebben en de dialoog met Europese inwoners hierover aan te gaan. Het vervoeren van goederen en waarde toevoegen aan Europa  stopt niet bij landsgrenzen. Daarom is grensoverschrijdende samenwerking één van de belangrijkste factoren voor succes.

  2

  DSC_5597 Alle regio’s en gemeenten langs de Corridor profiteren van de positieve effecten van de activiteiten van de Corridor. De specifieke regionale en lokale belangen vallen niet vanzelfsprekend samen met de belangen van de treinvervoerders en de overheden. De EGTS biedt een platform waar regionale en lokale stakeholders hun stem kunnen laten horen op Europees en nationaal niveau en samen kunnen werken met andere partners die gedeelde belangen hebben. Een gelijkluidend geluid over de voor de corridor belangrijke kwesties is daarbij belangrijk.

  3

  interporto of Rivalta Regio Piemonte heeft zich aangesloten bij de EGTS omdat zij er van overtuigd is dat een gemeenschappelijke bottom-up strategie de kansen voor de betrokken partners vergroot bij het verbeteren van het  transportsysteem.

  Regio Piemonte heeft zich aangesloten bij de EGTS omdat het een belangrijk middel is ter verbetering van de Europese integratie die begint bij de behoeften van lokale gemeenschappen.

  Regio Piemonte heeft zich ook aangesloten bij de EGTS omdat het een manier biedt om ervaringen, kennis en best practices te delen met andere leden en hier gebruik van te maken om gemeenschappelijke projecten te bekostigen.

  4

  Mannheim De Rijn-Neckar regio ligt centraal binnen de Rijn-Alpen corridor. Karakteristiek aan onze regio is het belang wat wij hechten aan de transportinfrastructuur via het spoor, de weg, de waterwegen en  een dynamische logistieke sector. De ontwikkelingen van de corridor zijn daarom van groot belang voor onze regio. We benadrukken het belang van een nauwe samenwerking en coördinatietussen de regionale en lokale partners in de Corridor. Zo kunnen wij de gezamenlijke doelen bereiken. Wij zien de EGTS is hiervoor een goed middel.

  5

  duisport De Rijn-Alpen Corridor is de belangrijkste Europese transport route en verbindt de meest succesvolle economische regio’s in Europa met elkaar. De Haven van Duisburg is de grootste logistieke hub in centraal Europa en vertegenwoordigt een van de grootste knooppunten langs de Corridor. Als lid van de EGTS streven wij actief om de route verder te versterken en te ontwikkelen.

  6

  Gelderland
  Gelderland ligt tussen twee grootstedelijke gebieden in, namelijk de Randstad in Nederland en het Rijn-Ruhrgebied in Duitsland. Belangrijke kwesties voor de provincie zijn transport en logistiek, het benutten van economische kansen en de milieu problematiek die daarbij komt kijken. Verder wordt er veel aandacht besteed aan onze prachtige natuur, maar ook het blijvende gevaar op overstroming. Dit heeft een  geïntegreerde politieke aanpak nodig. Wij willen samen met de andere overheden in de Rijn-Alpen Corridor werken aan onze Europese strategie en gezamenlijke ontwikkelingen en  verschillende projecten, ten behoeve van onze inwoners.

  7

  Gueterzug Offenburg De EGTS biedt de mogelijkheid om samen te werken met transnationale partners op he gebied van stedelijke en regionale planning, wetenschap en economie en op het complexe gebied van de spoorinfrastructuur. De EGTS biedt de mogelijkheid om gezamenlijke belangen van de leden te bundelen ten opzichte van nationale en Europese instituties. Regionalverband Südlicher Oberrhein tracht het probleem van geluidsbescherming van spoortransport uit te breiden op Europees niveau.

  8

  Uniontrasporti_LogoDe deelname aan de interregionale alliantie voor de Rijn-Alpen Corridor EGTS is erg belangrijk voor het gehele systeem van ‘Kamers van Koophandel’ die in het invloed gebied van  deze corridor liggen. De aanwezigheid van Uniontransporti binnen de EGTS biedt een mogelijkheid voor deze ‘kamers van koophandel’ om het proces te begrijpen, met elkaar te communiceren en partners aan te sporen te lobbyen binnen Europa op het gebied van infrastructuur, transport en logistiek. De reden voor deelname aan de EGTS komt vanwege de belangen van de economische centra  die in de corridor Rijn-Alpen liggen. Door het lidmaatschap  zorgen wij  er voor dat de belangen van de economische en zakelijke belangen in de gebieden waar de corridor Rijn Alpen doorheen loopt versterkt worden. Ook biedt de EGTS vaardigheden en kennis over verschillende thema’s (corridors, vracht, logistiek, etc.). Dit geeft ons  de mogelijkheid bij te dragen aan de voltooiing van de noord-zuid verbindingen, welke is geïnitieerd door een gezamenlijke strategie van de corridor.

  9

   KarlsruheAls lid van de EGTS Rijn-Alpen Corridor is het voor Karlsruhe stad mogelijk zijn transport gerelateerde belangen en interesses met de partners binnen de Corridor, voornamelijk met Karlsruhe TechnologieRegion en de Regionale Planning Midden Boven Rijn organisatie, effectief uit te voeren. Ook kan zo op nationaal en Europees niveau de interesse van de Europese Commissie worden gewekt voor de regio’s in de Corridor. Het lidmaatschap van de EGTS biedt ook kansen voor meerwaarde in combinatie met het initiatief ‘Main Line for Europe’ en biedt nieuwe kansen om de regionale transport infrastructuur van Karlsruhe te versterken. Ook versterkt het lidmaatschap het vervoer per spoor en biedt het nieuwe kansen voor Europese investeringen. Tot slot benadrukt Karlsruhedoor het lidmaatschap het belang dat zij hecht aan grensoverschrijdende Europese samenwerking. Dit is van toegevoegde waarde voor het internationale imago van de stad.

  10

  LahrWe mogen dan wel klein kijken, maar wij dragen een brede visie uit. We zijn op zoek naar slimme oplossingen in een  Europa van afnemende afstanden.  De regio van Lahr bezit uitzonderlijke schoonheid. In het licht van de groei van het verkeer en goederenstromen, willen wij deze regio verder ontwikkelen op een efficiënte en effectieve wijze, zonder daarbij de kwaliteit van leven uit het oog te verliezen.

  11

  Gueterbahnhof Karlsruhe (c) Christoph ScheckAls een lid van de EGTS Rijn-Alpen Corridor is het voor Karlsruhe TechnologieRegion mogelijk zijn transport gerelateerde belangen en interesses met de partners binnen de Corridor, voornamelijk met Karlsruhe stad en de Regionale Planning Midden Boven Rijn organisatie, effectief uit te voeren. Ook kan zo op nationaal en Europees niveau de interesse van de Europese Commissie worden gewekt voor de regio’s in de Corridor. Het lidmaatschap van de EGTS biedt ook kansen voor meerwaarde in combinatie met het initiatief ‘Main Line for Europe’ en biedt nieuwe kansen om de regionale transport infrastructuur van Karlsruhe te versterken. Ook versterkt het lidmaatschap het vervoer per spoor en biedt het nieuwe kansen voor Europese investeringen. Tot slot benadrukt Karlsruhe door het  lidmaatschap het belang dat zij hecht aan grensoverschrijdende Europese samenwerking. Dit is van toegevoegde waarde voor het internationale imago van de stad.

  12

  Port of AntwerpDe EGTS Rijn-Alpen streeft naar het versterken van de samenwerking op de multimodale corridor Rijn-Alpen met de bedoeling om diens verdere ontwikkeling te stimuleren. Deze ontwikkeling is niet alleen cruciaal voor het Europese transportbeleid in het algemeen, maar ook voor de verdere competitiviteit van de haven van Antwerpen, afhankelijk van efficiënte hinterlandverbindingen en een goede samenwerking met alle belanghebbenden. Het Havenbedrijf Antwerpen is daarom zeer verheugd om deel uit te maken van deze Europese interregionale alliantie en kijkt uit naar het verwezenlijken van vele projecten die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de corridor.