News

Interessante Publicaties

Pictogram

EGTC Action Plan 2020-2022 912.07 KB 164 downloads

...
Pictogram

One Corridor - One Strategy 1.36 MB 1047 downloads

...
  1

  PoR1 Het Havenbedrijf Rotterdam is erg verheugd de samenwerking met de huidige en nieuwe partners van het EGTS Rijn-Alpen voort te zetten. Lokale en regionale samenwerking is erg belangrijk en tevens nodig om een van de drukste corridors in Europa in stand te houden en te verbeteren. Het is niet alleen het schip dat aan komt in een zeehaven, maar het is ook belangrijk om een effectieve en duurzame verbinding naar het achterland te hebben en de dialoog met Europese inwoners hierover aan te gaan. Het vervoeren van goederen en waarde toevoegen aan Europa  stopt niet bij landsgrenzen. Daarom is grensoverschrijdende samenwerking één van de belangrijkste factoren voor succes.

  2

  DSC_5597 Alle regio’s en gemeenten langs de Corridor profiteren van de positieve effecten van de activiteiten van de Corridor. De specifieke regionale en lokale belangen vallen niet vanzelfsprekend samen met de belangen van de treinvervoerders en de overheden. De EGTS biedt een platform waar regionale en lokale stakeholders hun stem kunnen laten horen op Europees en nationaal niveau en samen kunnen werken met andere partners die gedeelde belangen hebben. Een gelijkluidend geluid over de voor de corridor belangrijke kwesties is daarbij belangrijk.

  3

  interporto of Rivalta Regio Piemonte heeft zich aangesloten bij de EGTS omdat zij er van overtuigd is dat een gemeenschappelijke bottom-up strategie de kansen voor de betrokken partners vergroot bij het verbeteren van het  transportsysteem.

  Regio Piemonte heeft zich aangesloten bij de EGTS omdat het een belangrijk middel is ter verbetering van de Europese integratie die begint bij de behoeften van lokale gemeenschappen.

  Regio Piemonte heeft zich ook aangesloten bij de EGTS omdat het een manier biedt om ervaringen, kennis en best practices te delen met andere leden en hier gebruik van te maken om gemeenschappelijke projecten te bekostigen.

  4

  Mannheim De Rijn-Neckar regio ligt centraal binnen de Rijn-Alpen corridor. Karakteristiek aan onze regio is het belang wat wij hechten aan de transportinfrastructuur via het spoor, de weg, de waterwegen en  een dynamische logistieke sector. De ontwikkelingen van de corridor zijn daarom van groot belang voor onze regio. We benadrukken het belang van een nauwe samenwerking en coördinatietussen de regionale en lokale partners in de Corridor. Zo kunnen wij de gezamenlijke doelen bereiken. Wij zien de EGTS is hiervoor een goed middel.

  5

  duisport De Rijn-Alpen Corridor is de belangrijkste Europese transport route en verbindt de meest succesvolle economische regio’s in Europa met elkaar. De Haven van Duisburg is de grootste logistieke hub in centraal Europa en vertegenwoordigt een van de grootste knooppunten langs de Corridor. Als lid van de EGTS streven wij actief om de route verder te versterken en te ontwikkelen.

  6

  Gelderland
  Gelderland ligt tussen twee grootstedelijke gebieden in, namelijk de Randstad in Nederland en het Rijn-Ruhrgebied in Duitsland. Belangrijke kwesties voor de provincie zijn transport en logistiek, het benutten van economische kansen en de milieu problematiek die daarbij komt kijken. Verder wordt er veel aandacht besteed aan onze prachtige natuur, maar ook het blijvende gevaar op overstroming. Dit heeft een  geïntegreerde politieke aanpak nodig. Wij willen samen met de andere overheden in de Rijn-Alpen Corridor werken aan onze Europese strategie en gezamenlijke ontwikkelingen en  verschillende projecten, ten behoeve van onze inwoners.

  7

  Gueterzug Offenburg De EGTS biedt de mogelijkheid om samen te werken met transnationale partners op he gebied van stedelijke en regionale planning, wetenschap en economie en op het complexe gebied van de spoorinfrastructuur. De EGTS biedt de mogelijkheid om gezamenlijke belangen van de leden te bundelen ten opzichte van nationale en Europese instituties. Regionalverband Südlicher Oberrhein tracht het probleem van geluidsbescherming van spoortransport uit te breiden op Europees niveau.

  8

  Uniontrasporti_LogoDe deelname aan de interregionale alliantie voor de Rijn-Alpen Corridor EGTS is erg belangrijk voor het gehele systeem van ‘Kamers van Koophandel’ die in het invloed gebied van  deze corridor liggen. De aanwezigheid van Uniontransporti binnen de EGTS biedt een mogelijkheid voor deze ‘kamers van koophandel’ om het proces te begrijpen, met elkaar te communiceren en partners aan te sporen te lobbyen binnen Europa op het gebied van infrastructuur, transport en logistiek. De reden voor deelname aan de EGTS komt vanwege de belangen van de economische centra  die in de corridor Rijn-Alpen liggen. Door het lidmaatschap  zorgen wij  er voor dat de belangen van de economische en zakelijke belangen in de gebieden waar de corridor Rijn Alpen doorheen loopt versterkt worden. Ook biedt de EGTS vaardigheden en kennis over verschillende thema’s (corridors, vracht, logistiek, etc.). Dit geeft ons  de mogelijkheid bij te dragen aan de voltooiing van de noord-zuid verbindingen, welke is geïnitieerd door een gezamenlijke strategie van de corridor.

  9

   KarlsruheAls lid van de EGTS Rijn-Alpen Corridor is het voor Karlsruhe stad mogelijk zijn transport gerelateerde belangen en interesses met de partners binnen de Corridor, voornamelijk met Karlsruhe TechnologieRegion en de Regionale Planning Midden Boven Rijn organisatie, effectief uit te voeren. Ook kan zo op nationaal en Europees niveau de interesse van de Europese Commissie worden gewekt voor de regio’s in de Corridor. Het lidmaatschap van de EGTS biedt ook kansen voor meerwaarde in combinatie met het initiatief ‘Main Line for Europe’ en biedt nieuwe kansen om de regionale transport infrastructuur van Karlsruhe te versterken. Ook versterkt het lidmaatschap het vervoer per spoor en biedt het nieuwe kansen voor Europese investeringen. Tot slot benadrukt Karlsruhedoor het lidmaatschap het belang dat zij hecht aan grensoverschrijdende Europese samenwerking. Dit is van toegevoegde waarde voor het internationale imago van de stad.

  10

  LahrWe mogen dan wel klein kijken, maar wij dragen een brede visie uit. We zijn op zoek naar slimme oplossingen in een  Europa van afnemende afstanden.  De regio van Lahr bezit uitzonderlijke schoonheid. In het licht van de groei van het verkeer en goederenstromen, willen wij deze regio verder ontwikkelen op een efficiënte en effectieve wijze, zonder daarbij de kwaliteit van leven uit het oog te verliezen.

  11

  Gueterbahnhof Karlsruhe (c) Christoph ScheckAls een lid van de EGTS Rijn-Alpen Corridor is het voor Karlsruhe TechnologieRegion mogelijk zijn transport gerelateerde belangen en interesses met de partners binnen de Corridor, voornamelijk met Karlsruhe stad en de Regionale Planning Midden Boven Rijn organisatie, effectief uit te voeren. Ook kan zo op nationaal en Europees niveau de interesse van de Europese Commissie worden gewekt voor de regio’s in de Corridor. Het lidmaatschap van de EGTS biedt ook kansen voor meerwaarde in combinatie met het initiatief ‘Main Line for Europe’ en biedt nieuwe kansen om de regionale transport infrastructuur van Karlsruhe te versterken. Ook versterkt het lidmaatschap het vervoer per spoor en biedt het nieuwe kansen voor Europese investeringen. Tot slot benadrukt Karlsruhe door het  lidmaatschap het belang dat zij hecht aan grensoverschrijdende Europese samenwerking. Dit is van toegevoegde waarde voor het internationale imago van de stad.

  12

  Port of AntwerpDe EGTS Rijn-Alpen streeft naar het versterken van de samenwerking op de multimodale corridor Rijn-Alpen met de bedoeling om diens verdere ontwikkeling te stimuleren. Deze ontwikkeling is niet alleen cruciaal voor het Europese transportbeleid in het algemeen, maar ook voor de verdere competitiviteit van de haven van Antwerpen, afhankelijk van efficiënte hinterlandverbindingen en een goede samenwerking met alle belanghebbenden. Het Havenbedrijf Antwerpen is daarom zeer verheugd om deel uit te maken van deze Europese interregionale alliantie en kijkt uit naar het verwezenlijken van vele projecten die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de corridor.

  Interregionale Alliantie voor de Rijn-Alpen-Corridor EGTS

  De Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) ‘Interregionale Alliantie voor de Rijn-Alpen-Corridor EGTS’ zal het strategisch initiatief van het EU INTERREG Project CODE24 voortzetten om een partnerschap en samenwerking op de lange termijn te waarborgen. De ‘Interregionale Alliantie voor de Rijn-Alpen-Corridor EGTS’ is opgericht in 2015 om de transnationale samenwerking tussen de partners langs deze as te verbeteren en de complexe uitdagingen op deze corridor aan te pakken. Hiervoor geeft de ontwikkelingsstrategie voor de Rijn-Alpen corridor, zoals gepresenteerd door de CODE24 partners, richting aan de taken van de EGTS.

  De Rijn-Alpen corridor kan worden beschouwd als een corridor waar door intensieve en flexibele samenwerking al vele doelen zijn behaald. Er is gekozen voor een EGTS, omdat deze vorm de leden vertegenwoordigd en het de mogelijkheid geeft om namens de leden uitspraken te doen in verschillende arena’s. De EGTS Rijn-Alpen vertegenwoordigt haar leden zowel op lokaal als regionaal niveau en kan worden beschouwd als een belangrijke stakeholder in de gezamenlijke ontwikkeling van de Rijn-Alphen Corridor als onderdeel van het Trans Europese Netwerk. Hierbij is de samenwerking tussen de partners in de corridor van groot belang, want alleen door samen te werken kunnen toekomstige uitdagingen het hoofd worden geboden en kan de corridor verder worden ontwikkeld voor de mensen die in deze corridor wonen en de bedrijven die in deze corridor gevestigd zijn.

  Missie en doelstellingen

  De missie van de EGTS is het faciliteren en het promoten van regionale en lokale samenwerking tussen haar leden om zo de gezamenlijke en geïntegreerde ontwikkelingen binnen de Rijn-Alphen Corridor te coördineren en te versterken. Overige doelstellingen van de EGTS, zoals overeengekomen door de oprichters, zijn:

  Het uitdragen van gezamenlijke standpunten richting nationale, Europese en instellingen die te maken hebben met infrastructuur.
  • Het organiseren en uitvoeren van een gezamenlijke lobby  vanuit een bottum-up benadering met de verdere ontwikkeling van de Rijn-Alpen Corridor als doel.
  • Het vertegenwoordigen van de EGTS leden in het EU Rijn-Alpen Corridor forum
  Het ontwikkelen van een gezamenlijke ontwikkelingsstrategie voor de Multimodale Rijn-Alpen Corridor
  • Coördinatie van regionale ontwikkelingen binnen de Rijn-Alpen Corridor, waarbij lokale en regionale belangen in acht worden genomen.
  • Het overwegen van infrastructurele projecten voor transport en conflicten over het gebruik van land langs de Rijn-Alpen Corridor.
  Gebruik maken van fondsen voor corridor gerelateerde activiteiten
  • Informeren van EGTS leden over investeringsmogelijkheden voor projecten binnen de corridor.
  • Het aandragen van nieuwe EU gefinancierde projecten (EGTS’s komen direct in aanmerking voor EU-financiering) en het beheer van de EU-fondsen.
  Verbetering van de zichtbaarheid en de promotie van de Corridor
  • Het organiseren van corridor evenementen (congressen, workshops, etc.).
  • Het uitwerken en verspreiden van informatie.
  • Het overnemen en onderhouden van de ‘Mobiele tentoonstelling’, ontwikkeld binnen het CODE24 project.
  Centraal platform voor wederzijdse informatie- en ervaringsuitwisseling en gemeenschappelijke ontmoetingsplaats voor partners en leden.
  • Het organiseren van bijeenkomsten voor leden.
  • Het zorgen voor informatieoverdracht.
  • Leiding nemen in het ‘Corridor Information System’, ontwikkeld binnen  CODE24 project.
  • Het onderhouden van de website www.code-24.eu, ontwikkeld binnen CODE24 project.