News

Interessante Publicaties

Icoon

EGTC Action Plan 2020-2022 912.07 KB 119 downloads

...
Icoon

One Corridor - One Strategy 1.36 MB 969 downloads

...

  Interregionale Alliantie voor de Rijn-Alpen-Corridor EGTS

  De Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) ‘Interregionale Alliantie voor de Rijn-Alpen-Corridor EGTS’ zal het strategisch initiatief van het EU INTERREG Project CODE24 voortzetten om een partnerschap en samenwerking op de lange termijn te waarborgen. De ‘Interregionale Alliantie voor de Rijn-Alpen-Corridor EGTS’ is opgericht in 2015 om de transnationale samenwerking tussen de partners langs deze as te verbeteren en de complexe uitdagingen op deze corridor aan te pakken. Hiervoor geeft de ontwikkelingsstrategie voor de Rijn-Alpen corridor, zoals gepresenteerd door de CODE24 partners, richting aan de taken van de EGTS.

  De Rijn-Alpen corridor kan worden beschouwd als een corridor waar door intensieve en flexibele samenwerking al vele doelen zijn behaald. Er is gekozen voor een EGTS, omdat deze vorm de leden vertegenwoordigd en het de mogelijkheid geeft om namens de leden uitspraken te doen in verschillende arena’s. De EGTS Rijn-Alpen vertegenwoordigt haar leden zowel op lokaal als regionaal niveau en kan worden beschouwd als een belangrijke stakeholder in de gezamenlijke ontwikkeling van de Rijn-Alphen Corridor als onderdeel van het Trans Europese Netwerk. Hierbij is de samenwerking tussen de partners in de corridor van groot belang, want alleen door samen te werken kunnen toekomstige uitdagingen het hoofd worden geboden en kan de corridor verder worden ontwikkeld voor de mensen die in deze corridor wonen en de bedrijven die in deze corridor gevestigd zijn.

  Missie en doelstellingen

  De missie van de EGTS is het faciliteren en het promoten van regionale en lokale samenwerking tussen haar leden om zo de gezamenlijke en geïntegreerde ontwikkelingen binnen de Rijn-Alphen Corridor te coördineren en te versterken. Overige doelstellingen van de EGTS, zoals overeengekomen door de oprichters, zijn:

  Het uitdragen van gezamenlijke standpunten richting nationale, Europese en instellingen die te maken hebben met infrastructuur.
  • Het organiseren en uitvoeren van een gezamenlijke lobby  vanuit een bottum-up benadering met de verdere ontwikkeling van de Rijn-Alpen Corridor als doel.
  • Het vertegenwoordigen van de EGTS leden in het EU Rijn-Alpen Corridor forum
  Het ontwikkelen van een gezamenlijke ontwikkelingsstrategie voor de Multimodale Rijn-Alpen Corridor
  • Coördinatie van regionale ontwikkelingen binnen de Rijn-Alpen Corridor, waarbij lokale en regionale belangen in acht worden genomen.
  • Het overwegen van infrastructurele projecten voor transport en conflicten over het gebruik van land langs de Rijn-Alpen Corridor.
  Gebruik maken van fondsen voor corridor gerelateerde activiteiten
  • Informeren van EGTS leden over investeringsmogelijkheden voor projecten binnen de corridor.
  • Het aandragen van nieuwe EU gefinancierde projecten (EGTS’s komen direct in aanmerking voor EU-financiering) en het beheer van de EU-fondsen.
  Verbetering van de zichtbaarheid en de promotie van de Corridor
  • Het organiseren van corridor evenementen (congressen, workshops, etc.).
  • Het uitwerken en verspreiden van informatie.
  • Het overnemen en onderhouden van de ‘Mobiele tentoonstelling’, ontwikkeld binnen het CODE24 project.
  Centraal platform voor wederzijdse informatie- en ervaringsuitwisseling en gemeenschappelijke ontmoetingsplaats voor partners en leden.
  • Het organiseren van bijeenkomsten voor leden.
  • Het zorgen voor informatieoverdracht.
  • Leiding nemen in het ‘Corridor Information System’, ontwikkeld binnen  CODE24 project.
  • Het onderhouden van de website www.code-24.eu, ontwikkeld binnen CODE24 project.