CODE24

Het INTERREG IVB NWE Project “CODE24 – Corridor Development Rotterdam-Genoa” (2010-2015)  is gericht op een gezamenlijke aanpak van  de toekomstige ontwikkeling van de TEN-T kerncorridor Rijn-Alpen en is bedoeld om de economische ontwikkelingen, de ruimtelijke, transport en economische planning samen te brengen om zo belangrijke problemen over capaciteit, duurzaamheid en het leven langs de corridor in beeld te brengen.

Na vijf jaar presenteerde de CODE24 partners een gemeenschappelijke strategie voor de toekomstige ontwikkeling van de Rijn-Alpen Corridor, de belangrijkste  transport corridor van Europa.

De Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) ‘Interregionale Alliantie voor de Rijn-Alpen-Corridor EGTS” zal doorgaan met het strategische initiatief van de CODE24 om een lange termijn partnerschap en samenwerking te bewerkstelligen na het beëindiging van het tijdelijke INTERREG project.

Downloads

CODE24 Eén Corridor – Eén strategie

Het resultaat van het CODE24 project – de gedeelde ontwikkelingsstrategie voor de ontwikkeling van de Corridor – is samengevat in deze brochure.

  CODE24 Voornaamste Resultaten

  Het CODE24 project was opgedeeld in vier werkpakketten gekoppeld aan thema’s. Elk van deze pakketten bestond uit verschillende acties, die gezamenlijk werden uitgevoerd door Experts van de deelnemende partners. In de brochure zijn de belangrijkste resultaten van deze acties beschreven.

   Werkpakket ruimtelijke en infrastructurele ontwikkeling

    Werkpakket milieu en geluidsreductie

    Download the Auralisation Tool!

     Werkpakket Toenemen regionale economische voordelen

      Werkpakket communicatie, acceptatie en voortzetting van interregionale samenwerking