Organisatie

Alle leden samen vormen de Algemene Leden Vergadering (ALV), het besluitvormingsorgaan van de EGTS. Deze ALV stelt een voorzitter, twee vice-voorzitters en een directeur aan. De voorzitter en de directeur zijn samen het management comité van de EGTS. De ALV heeft de mogelijkheid om expert commissies en externe adviesraden aan te stellen.