Conventie

De conventie van de Europese groepering voor territoriale samenwerking “Interregionale Alliantie voor de Rijn-Alpen-Corridor EGTS” gebaseerd op de verordening (EU) nr. 1302/2013 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 17 december 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1082/2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS).